Katalog | Košík | Jak objednat

"; $limit = " limit ".$offset.",7;"; $order = " order by id asc "; $dotaz = "Select * from katalog " ; $vysledek = mysql_query( $dotaz.$where.$order.$limit ) or die( mysql_error() ); $vysledek2 = mysql_query( $dotaz.$where ); $celkem = mysql_num_rows($vysledek2); $poc_str = ceil( ($celkem/7)); $off = 0; $page = ceil(($offset/7)); print "
"; if ($offset!=0) {print "<<<< ";} else {print "<<<< ";} print " ".($page+1)." "; if (($offset+7) <= $celkem) {print " >>>>"; } else {print " >>>>";} print "
"; for ($i=0; $i < $poc_str; $i++) { print " "; if ($i == $page) { print "";} print ($i+1); if ($i == $page) { print "";} print ""; $off = $off+7; } print "
"; while ($zaznam = MySQL_Fetch_object($vysledek)) { $kod_prod = ''; $kod_prod = $zaznam -> kod_prod; $kod_prod = "$kod_prod"; $nazev = $zaznam -> nazev; $mekky= $zaznam -> mekky; $stredni= $zaznam -> stredni; $tvrdy= $zaznam ->tvrdy; $vlakno= $zaznam ->vlakno; $kartac= $zaznam ->kartac; $nasada= $zaznam ->nasada; $rozmer= $zaznam ->rozmer; $hmotnost= $zaznam ->hmotnost; $teplota= $zaznam ->teplota; $material= $zaznam ->material; $lopata = $zaznam->lopata; $text= $zaznam ->text; $ruzova = $zaznam ->ruzova; $zelena= $zaznam ->zelena; $sv_modra= $zaznam ->sv_modra; $cervena= $zaznam ->cervena; $bila= $zaznam ->bila; $zluta = $zaznam ->zluta; $oranzova= $zaznam ->oranzova; $fialova= $zaznam ->fialova; $cerna= $zaznam ->cerna; $magnet= $zaznam ->magnet; $kategorie= $zaznam ->kategorie; $cena= $zaznam -> cena; ?>
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč

";} if ($stredni == 'x') {print "
";} if ($tvrdy == 'x') {print "
";} if ($vlakno != '') {print "

".number_format($vlakno, 0,',',' ')."
";} if ($kartac != '') {print "

".number_format($kartac, 0,',',' ')."
";} if ($nasada != '') {print "

$nasada
";} if ($rozmer != '') {print "

$rozmer
";} if ($hmotnost!='') {print "

$hmotnost kg
";} if ($teplota!='') {print "

$teplota
";} if ($material!='') {print "

$material
";} if ($lopata!='') {print "

$lopata
";} ?>
";} if ($zelena == 'x') {print " ";} if ($sv_modra == 'x') {print " ";} if ($cervena == 'x') {print " ";} if ($bila == 'x') {print " ";} if ($zluta == 'x') {print " ";} if ($oranzova == 'x') {print " ";} if ($fialova == 'x') {print " ";} if ($cerna == 'x') {print " ";} if ($magnet == 'x') {print " ";} if (($ruzova =='') and ($zelena == '') and ($sv_modra == '') and ($cervena == '') and ($bila == '') and ($zluta == '') and ($oranzova == '') and ($fialova == '') and ($cerna == '') and ($magnet == '')) {print " ";} ?>

"; if ($i == $page) { print "";} print ($i+1); if ($i == $page) { print "";} print ""; $off = $off+7; } print "
"; if ($offset!=0) {print "<<<< ";} else {print "<<<< ";} print " ".($page+1)." "; if (($offset+7) <= $celkem) {print " >>>>"; } else {print " >>>>";} if ((isset($_GET['vyraz']))AND ($_GET['vyraz']!='')) {print "

Zpět
";} print "
"; ?>
"; } print "
"; ?>
©2015 EKOTAKT, s.r.o.
poslední aktualizace 5.6.2018