logo

| Deratizace | | Holubi | | Dezinfekce | | Dezinsekce | | HACCP | | Akce |
| HOME | | O nás | | Reference | | Kontakt |

Společnost EKOTAKT, s. r. o. založena v roce 1998 s cílem nabízet kvalitní a profesionální služby deratizace, dezinsekce, dezinfekce v souladu s platnými právními předpisy.

EKOTAKT, s.r.o. je členem profesního sdružení – Sdružení pracovníků DDD, Evropské asociace CEPA.

Co Vám rádi nabídneme:
 • stoprocentní odbornost a naprostou diskrétnost,
 • po dohodě se zákazníkem jsme k dispozici v jakoukoliv denní či noční hodinu, aby nedošlo k omezení či dokonce přerušení provozu a nedocházelo k ekonomickým ztrátám,
 • používáme přípravky uvedené v seznamu schválených přípravků USKVBL Brno pro ochrannou dezinsekci a deratizaci,
 • k aplikovanému přípravku předkládáme na vyžádání bezpečnostní list,
 • zpracováváme kompletní agendu DDD pro potravinářské provozy a jiné firmy v rámci programu HACCP,
 • jsme pojištěni proti mimořádným událostem spojeným se škodnou událostí ze strany dodávající firmy vůči objednateli.

S rostoucími nároky na čistotu a hygienu jsme rozšiřovali naší nabídku o prodej kvalitní úklidové a sanitační chemie, zejména české výroby a sanitačního vybavení.

Jsme držiteli níže jmenovaných oprávnění:
 • Živnostenský list - Speciální ochranná DDD bez použití toxických látek -
 • Živnostenský list - Speciální ochranná DDD v potravinářských a zemědělských provozech -
 • Živnostenský list - Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organizmům -
 • Živnostenský list - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -
 • Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat -
 • Povolení k výkonu veterinární asanační činnosti -
 • Člen konfederace CEPA - Confederation -
 • Likvidace odpadu - Ekokom -

V budoucnosti společnosti se obáváme požadavku odběratelů na preferenci nesmyslně nízkých cen za hranici možnosti realizace. Tlak na nízkou cenu se může projevit ve špatné kvalitě služeb ale i dodávaného zboží. Zodpovědnost je na straně odběratelů. Ti by měli klást důraz na výběr kvalifikovaných dodavatelských firem a nadřadit reference na podbízivou cenu.

Největší tlak na nízkou cenu pochází z Městských a Obecních úřadů, většinou z důvodu neznalosti zadávané problematiky ve výběrových řízení.

Jsme společností, která dodržuje technologické postupy, používáme ověřené certifikované materiály a máme odborně zdatný personál, ale v žádném případě nemůžeme být nejlevnější na světě.

Většina „odborných deratizačních“ firem ani nevlastní koncesní listinu Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Jak nakládají a manipulují s uhynulými hlodavci a s nespotřebovanou znehodnocenou nástrahou. Někteří pracovníci používají ochranné pracovní oděvy a vybavení made in socializmus a k zákazníkům dojíždí málem MHD poněvadž dost jejich vozidel by skončilo ve sběrovém dvoře. I toto je jeden z důvodů, proč nabízejí podezřele nízké ceny.
713300. návštěvník
© 2009 EKOTAKT, s.r.o. & kmotr.net
Poslední aktualizace: 30.11.2013