logo

| Deratizace | | Holubi | | Dezinfekce | | Dezinsekce | | HACCP | | Akce |
| HOME | | O nás | | Reference | | Kontakt |

Dezinsekce je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců, především jde o synantropní druhy žijící v blízkosti člověka. Jsou to např. švábi, rusi, mravenci, zavíječi, mouchy, ale i vosy a sršně. Samotná dezinsekce se provádí různými technologiemi, postřikem, aerosolem (studený, teplý) poprachem…

Dezinsekce má význam hygienický, ale i zdravotní. Hmyz přenáší mnohé nemoci a vyvolává různé alergie. Mimo jiné poškozuje či ničí potraviny, oblečení, nábytek.

Povinnost provádět preventivní deratizační zásahy (ochrannou deratizaci) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14. 7. 2000 „O ochraně veřejného zdraví“.

  • podrobná prohlídka objektů určených k dezinsekci s odpovědným pracovníkem objednatele,
  • upozornění na stavebně technické závady,
  • nainstalování monitorovacích lepových pastí,
  • vyhodnocení monitoru a určení druhů škůdců, včetně stupně zamoření,
  • volba vhodného technologického postupu vedoucího k likvidaci škodlivého hmyzu,
  • použití odpovídajícího dezinsekčního přípravku,
  • doporučení dalšího vhodného termínu zásahu
  • vystavení zápisu o provedené dezinsekci (povinnost ze zákona).

  • preventivní zásahy většinou dle ujednání, zpravidla však čtyřikrát ročně,
  • represivní zásahy podle ročního období a dle konkrétního výskytu škodlivého hmyzu (moucha, komár, vosa…..).

V případě výskytu jakéhokoliv zdraví škodlivého hmyzu, jak v domácnostech, tak ve výrobních a pracovních prostorách, na nic nečekejte a naše služby objednejte.

V naprosté většině případů platí čím dříve, tím lépe a tím také levněji.

Stále častěji se setkáváme s tím, že se lidé, zejména v domácnostech obytných domů bojí (stydí) včas přiznat, nahlásit problém výskytu obtížného a zdraví škodlivého hmyzu správci objektu. Donedávna zejména Rusa domácího (Blatella germanica) a Mravence farao (Monomorium faraonis), ale v poslední době se stále častěji setkáváme s výskytem štěnic ( Cimexidae) zejména Štěnice postelová (Cimexlectularis), ale už ve značném stádiu „zabydlení“ jak v domácnostech, tak zejména i v ubytovacích zařízeních. Hmyz a zvláště štěnici si můžete dovézt z dobrodružné dovolené, ale i z dovolené v luxusním hotelu. Opět platí čím dříve, tím lépe.

713300. návštěvník
© 2009 EKOTAKT, s.r.o. & kmotr.net
Poslední aktualizace: 30.11.2013